06 enero 2007

Exposicións temporaisDurante o mes de decembro realizáronse diversas exposicións temporais, incluíndo as novidades que ían entrando no noso catálogo.