18 enero 2007

06 enero 2007

Exposicións temporaisDurante o mes de decembro realizáronse diversas exposicións temporais, incluíndo as novidades que ían entrando no noso catálogo.

02 noviembre 2006

07 septiembre 2006

Despedida de SerafínHasta otra, amigo !!

26 abril 2006

Exposición de libros

75 aniversario de la Segunda República

02 marzo 2006